Jak na výměnu oken

Jak na výměnu oken

V aktuální čísle časopisu Chatař & chalupář 2/2017 vyšel moc hezký článek o výměně oken. My Vám odcitujeme kouske z toho článku a doplníme našimi radami ohledně výměny oken:

„Výměnu nových oken za stará či montáž oken do přístavby nebo rekonstruované části chalupy zvládnete svépomoci. … Na chatě či chalupě obvykle měníme je na několik oken, a pokud je už máte připravená na míru otvorům, není nutné volat k montáži zedníky. Při svépomocném osazení oken je však důležité nepodcenit několik základních kroků, které předejdou případným pozdějším problémům. Mohou to být třeba úniky tepla či pronikání vlhkosti a někdy také postupná deformace oken, která zkomplikuje jejich dovírání. V extrémních případech, například při ukotvení rámů pouze pěnou, mohou okna ze stavebního otvoru dokonce vypadnout.

Před montáží je tedy kromě samotných oken nutné mít k dispozici příslušné kotvicích a těsnící prvky podle toho, zda budete osazovat okna dřevěná, či plastová. Kromě toho si připravte montážní pěnu, která je pro montáž oken přímo určena. Na pěně nešetřete a zároveň mějte na paměti, že sice jde o skvělou pomůcku, ale zároveň rozhodně nejde o náhradu kotev a šroubů ani materiál, který by mohl být dlouhodobě vystavený působení UV záření a dalším povětrnostním vlivům.

Po ruce mějte rovněž základní zednické náčiní, klínky, vrtačku k vrtání a šroubování, pomůcky k přesnému měření a také dostatečně ostrý nůž, který usnadní práci s těsnicími prvky.“

Zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/

Postup výměny oken a balkonových dveří:

 • výměnu oken provádíme zevnitř (z interiéru), abychom nepoškodili venkovní fasádu
 • demontujeme stará okna – vysadíme křídla, odstraníme vnitřní parapet, nařízneme rám a okno vypáčíme z otvoru
 • očistíme otvor pro nové okno – odstraníme uvolněnou omítku a suť, opravíme velké nerovnosti ostšní a podhledu
 • instalujeme nové okno – samotný rám okna (bez křídel) se usadí a vyrovná jak vodorovně, tak svisle a zafixuje se, následuje ukotvení po celém obvodu okna
 • vyplníme spáru montážní polyuretanovou pěnou případně jiným izolačním materiálem
 • namontujeme doplňky k již ukotvenému oknu – vnější a vnitřní parapet
 • počkáme až vytuhne PU pěna
 • dolepíme parotěsné fólie na ostění okenního otvoru
 • zapravíme vnitřní omítky
 • očistíme okno, odstraníme ochranné fólie, instalujeme krytky
 • provedeme seřízení a kontrolu funkčnosti okna

Přesné zaměření je pro objednání nového okna nezbytné. Aby mohlo být následně okno správně namontováno a nevznikala zbytečně velká připojovací spára, je dobré si na zaměření nechat čas a držet se českého přísloví „Dvakrát měř a jednou řež“ (v našem případě „objednávej“). Pamatujte, že měříme rozměry pro nové okno, nikoliv starý rám!

Čtěme dále:

„Kotvení a těsnění

Jestliže okna měníte za původní, je lepší pracovat zevnitř, což vám umožní minimalizovat poškození venkovní fasády. Demontáž starých oken je o něco složitější za předpokladu, že chcete původní rámy zachovat vcelku. Pokud ne, nařízněte dřevěný rám pilou a použijte páčidlo, pomocí kterého rámy uvolníte bez zbytečného poškození materiálu stěny, Uvolnění rámu z dřevěné konstrukce zpravidla vyžaduje alespoň částečnou demontáž obložení, ale v dřevostavbě bývá snazší vyndat rámy vcelku.

U novostavby i při výměně musí být stavební otvor pro nový rám očištěný od suti, prachu či pilin, bez výrazných nerovností, které je po bourání někdy nutné vyspravit či dozdít. Otvory pro okna musí mít samozřejmě odpovídající rozměry k rámům.

Pokud osazujete plastová okna, kotví se rámy pomocí plechových pásků. Rozměry otvorů tedy musí počítat s velikostí rámů včetně těsnění a kotev. U rámů dřevěných je pak důležité přesně vyvrtané otvory pro uchycení pomocí okenních šroubů a rámových hmoždinek. To jsou prvky, které zajistí potřebnou dilataci rámů.“

Zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/

V sortimentu eshopu OKNA HNED najdete jednak skladová plastová okna a nemusíte tedy čekat na výrobu a ušetříte tak spoustu času. Najdete zde ale také široký sortiment příslušenství pro montáž a seřízení oken:

a další. Mimo výše jmenované příslušenství k montáži plastových oken nabízí OKNA HNED i servisní příslušenství, kliky, sítě proti hmyzu, žaluzie a parapety.

Z našich zkušeností rozhodně doporučujeme použí montážní kotvy. I když jsou okna vybavena dostatečnou výztuhou, určitě provrtání rámu neprospívá.

Pokud máme připravené otvory, motnážní prvky i okna, můžeme se pustit do motáže, dle postupu, jak se dočteme dále:

„Postup montáže

Okna je každopádně snazší montovat alespoň ve dvou, protože při vyrovnávání a kotvení je potřeba rámy občas pevně podržet.

Začněte tím, že na rám okna nalepíte na interiérové straně pásy parotěsné fólie. Poté se rám usadí a vyrovná ve vodorovném a svislém směru. V této poloze použijte k zafixování rámu vymezovací klíny a dostatečně upevněnou konstrukci pak ukotvíte příslušnými prvky po celém obvodu okna. Správné osazení je důležité, aby nevznikly pozdější deformace. Nosné podložky a vymezovací klínky se umísťují v parapetní části otvoru pro okna pod svislé prvky rámů.

Zásadou správného kotvení okenního rámu do stavebního otvoru je umožnění dilatace, která zamezí postupné deformaci okna. Právě proto se používají speciální okenní šrouby a rámové hmoždinky, které tuto dilataci umožňují. Jsou rovněž dostatečně dimenzované na namáhání ve smyku i tahu, což jim umožňuje zvládnout zátěž při otevírání oken či nárazech větru.

Okenní rám je nutné do stavebního otvoru ukotvit ve svislých i vodorovných stranách. Doporučená maximální rozteč mezi kotevními prvky je 800 mm u dřevěných a kovových rámů a 700 mm u plastových. Do dřevěných okenních rámů raději nevrtejte otvory na spodní straně nebo vrtejte mimo spáru, která slouží k odvodu zatečené dešťové vody. Pokud je jeden ze šroubů nutné umístit do spodní části, utěsněte ho i s hlavou proti zatékání vody velmi důkladně.

Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou. Ještě pře zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, která brání pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňuje odvětrání vznikajících vodních par do exteriéru.

Utěsnění stavební spáry je důležité především kvůli vodotěsnosti a zajištění tepelné a akustické izolace. S PU pěnou je vhodná kombinace různých samolepících pásek a fólií určených pro montáž oken. Pro utěsnění z interiérové strany můžete použít i silikon nebo různé polyuretanové těsnicí tmely. Velmi dobře se pracuje i s komprimačními páskami, které mají schopnost rozpínat se ve spáře a dokonale ji vyplnit. Pro utěsnění se používají i těsnicí lišty. Kvůli tepelným mostům je u dřevostaveb nutné propojit rámy s izolací stěn pomocí pruhů kamenné nebo skelné vlny.“

Zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/

Proti pronikání větru a vzdušné vlhkosti je vhodné spáru z interiéru uzavřít silikonovým tmelem a z exteriéru paropropustnou komprimační páskou nebo paropropustnou fólií. Na interiérové straně okna je též možné použít akrylátový tmel, na který se lépe aplikují interiérové nátěry a malby. Tmelení se provádí na suchý dokonale vyzrálý podklad, nejlépe předem napenetrovaný. 

„Dokončovací práce

K usazenému a ukotvenému oknu je pak třeba namontovat kování a další příslušenství včetně vnitřního a venkovního parapetu. Jakmile je dostatečně vytvrzená PU pěna ve stavební spáře, dolepuje se parotěsná fólie na ostění okenního otvoru. Pak lze zarovnat omítku a namontovat krycí lišty k rámům. Nakonec seřiďte panty.“

Zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/

Další rady ohledně zaměření a montáže oken najdete také na našem webu v sekci Montáž okna zvládnete v pohodě sami . Věříme, že s tímto návodem bude pro vás montáž oken hračkou a z výsledku budete mít radost! Pokud byste si něčím nebyli jistí, klidně se nám ozvěte, rádi s Vámi budeme Váš stavební projekt konzultovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*